Bài đăng

Tôi là Hoàng, Admin của http://www.stgeorge-wharf.com/ . Domain này trước đây thuộc sở hữu của  công ty tại Anh quốc, Tôi đã tiến hành mua và sở hữu domain http://www.stgeorge-wharf.com/ từ ngày 13/11/2019.

http://www.stgeorge-wharf.com/ đã chính thức thay đổi chủ sở hữu vậy nên Mọi vấn đề trước đây của Domain này không còn liên quan gì tới Tôi
Xin chân thành cảm ơn!