Tôi là Hoàng, Admin của http://www.stgeorge-wharf.com/ . Domain này trước đây thuộc sở hữu của  công ty tại Anh quốc, Tôi đã tiến hành mua và sở hữu domain http://www.stgeorge-wharf.com/ từ ngày 13/11/2019.

http://www.stgeorge-wharf.com/ đã chính thức thay đổi chủ sở hữu vậy nên Mọi vấn đề trước đây của Domain này không còn liên quan gì tới Tôi
Xin chân thành cảm ơn!

Nhận xét